Hội thảo khoa học về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng hiện nay

26/05/2023
Chiều 25/5/2023, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay”. Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Cùng dự Hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Trưởng Tiểu ban Lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia; các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân.
 

Toàn cảnh Hội thảo.
Toàn cảnh Hội thảo.


Đề dẫn tại Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra một không gian chiến lược mới, đó là không gian mạng. Sự xuất hiện của không gian mạng đã làm thay đổi phương thức chiến tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới như chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, khủng bố mạng, tội phạm mạng… đặt ra nhiều thách thức trong bảo vệ chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Các thế lực thù địch, tội phạm triệt để lợi dụng không gian mạng để tiến hành các hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, đe doạ nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Chính vì vậy, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp thiết.

Xuất phát từ những vấn đề trên, Hội đồng Lý luận Bộ Công an giao cho Học viện ANND làm đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay” nhằm làm rõ lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, Hội thảo nhằm làm rõ và cung cấp những luận cứ khoa học để đề xuất Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chính sách, pháp luật, tổ chức các biện pháp, công tác về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng; đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.
 

Đại tá, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND đề dẫn tại Hội thảo.


Tại Hội thảo, các ý kiến đã tập trung thảo luận các vấn đề như nhận thức cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn không gian mạng ở Việt Nam thời gian qua; dự báo tình hình, các yếu tố tác động và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và đánh giá Học viện ANND và các đơn vị chức năng đã chủ động, nỗ lực tổ chức Hội thảo có chất lượng cao, cần nhân rộng. Hội thảo đã tiếp cận được vấn đề nóng, tìm ra được vấn đề mới, tư duy mới, nhận diện, đề xuất được các giải pháp thống nhất.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng gợi mở một số vấn đề như cần nhận thức đúng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong môi trường mới, môi trường không gian mạng. Trách nhiệm này là của tất cả các đơn vị, các lực lượng, không phải chỉ của riêng lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, cần phải thống nhất xác định rõ nguyên tắc phối hợp để đảm bảo không có sự chồng chéo.
 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội thảo.


Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng chí Thứ trưởng lưu ý, cần sớm đào tạo cử nhân ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại Học viện ANND để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công an các đơn vị, địa phương, trong đó, cán bộ cần có khả năng hoạt động độc lập trong môi trường quốc tế. Tiếp tục tập trung hoàn thiện khung pháp lý trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, giảm thiểu tối đa những rủi ro không đáng có cho các lực lượng thực thi pháp luật…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng giao Học viện ANND và các đơn vị chức năng tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo để đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các chính sách, pháp luật, tổ chức các biện pháp, công tác về bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

 

 

Tất Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website