Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động

12/05/2023
Lượt xem: 2175
Ngày 12/5/2023, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ).
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung buổi làm việc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung buổi làm việc.

 

Trong năm 2022 và Quý I/2023, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Đặc biệt, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới… Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng uỷ, lãnh đạo các cấp về công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm là nghiên cứu chủ trì tham mưu soạn thảo Đề án thành phần số 19 về “Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã phối hợp với các Cục chức năng, các cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Triển khai thực hiện công tác tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ báo cáo tại buổi làm việc.
Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ báo cáo tại buổi làm việc.

 

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo, tăng cường, đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ. Triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và công tác khen thưởng trong Bộ Tư lệnh theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Công an. Tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay mang lại hiệu quả với nhiều hình thức, nội dung phong phú… Công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ nội bộ và quản lý cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả…

Buổi làm việc được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.
Buổi làm việc được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ nói chung, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ nói riêng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc.

 

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Đảng bộ Bộ Tư lệnh CSCĐ cần tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy, bí thư cấp ủy nắm vững và vận dụng hiệu quả 05 phương thức lãnh đạo của Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm; đề cao và coi trọng việc “tự soi, tự sửa”… Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế chính sách, chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 12; đồng thời quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thực hiện có hiệu quả Đề án thành phần số 19 về “Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự buổi làm việc.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

 

Đối với công tác chuyên môn, Bộ Tư lệnh CSCĐ cần bám sát vào nội dung, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về các nhiệm vụ công tác năm 2023, trong đó có các nội dung liên quan đến đơn vị; chú ý việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện, bồi dưỡng, huấn luyện…

Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website