Cục Y tế - Bộ Công an thông báo mời chào giá

15/09/2023
Hiện nay, Cục Y tế - Bộ Công an có nhu cầu mua sắm một số mặt hàng thuộc kinh phí Chiến lược quốc gia phát triển công tác dược trong Công an nhân dân. Cục Y tế thông báo đến các đơn vị có tư cách hợp lệ và năng lực kinh nghiệm phù hợp gửi các thông tin, báo giá các mặt hàng nêu trên.

Mục đích báo giá: Mời chào giá về việc cung cấp thông tin, báo giá để thực hiện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu kinh phí Chiến lược quốc gia phát triển công tác dược trong Công an nhân dân năm 2023 (Có file đính kèm).

Thời gian nhận báo giá: từ ngày 15/9 đến trước 16 giờ 00 ngày 25/9/2023. Ngoài thời gian trên các báo giá gửi về không có giá trị.

Yêu cầu báo giá: Hồ sơ báo giá hợp lệ phải có đầy đủ thông tin đơn vị báo giá, ngày, tháng, năm ký phát hành báo giá và thời gian hiệu lực của báo giá, đồng thời phải có ký xác nhận và đóng dấu theo quy định.

Hình thức gửi báo giá

- Văn bản chào giá (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Cục Y tế - Bộ Công an (Phòng Nghiệp vụ Dược) địa chỉ: Số 47, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, TP Hà Nội (trong giờ hành chính).

- Gửi file mềm theo địa chỉ Email: phongduoch50@gmail.com

Điện thoại: 069.2320005/069.2320115; Fax: 0234.942.8478

 

File đính kèm
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website