Nhiều giải pháp trong xây dựng tỉnh an toàn giao thông ở Bắc Ninh

17/03/2023
Sáng 17/3/2023, Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (ATGT).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an... 

Hội nghị được kết nối tại 260 điểm cầu trong toàn tỉnh với gần 13.500 đại biểu tham dự. 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quốc Chung quán triệt Nghị quyết số 87/NQ-TU ngày 15/3/20223 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh ATGT”. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, hình thành đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.  

Nghị quyết đề ra 05 nhiệm vụ chủ yếu gồm: Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây dựng “Tỉnh ATGT”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; Tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự ATGT.

Trình bày dự thảo Kế hoạch xây dựng “Tỉnh ATGT” của UBND tỉnh, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Kế hoạch nhằm quy định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trách nhiệm và thời gian thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Theo đó, trong tháng 3/2023 sẽ ban hành bộ quy tắc “văn hóa giao thông Bắc Ninh” và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội; tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong toàn ngành giáo dục. Đồng thời, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về ATGT tại trường học; ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT đối với 100% doanh nghiệp, cán bộ, lao động và nhân dân trong khu, cụm công nghiệp làng nghề; xây dựng hệ thống bản đồ số trong công tác tổ chức điều hành giao thông.

Hội nghị được tổ chức truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu.
Hội nghị được tổ chức truyền hình trực tiếp đến các điểm cầu.


Tham luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra những giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết của về xây dựng “Tỉnh ATGT”, trong đó, tập trung nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc chỉ đạo, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về ATGT; tham mưu, xử lý các bất cập trong tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành pháp luật về ATGT đối với công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các cơ sở giáo dục...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long thống nhất cao với Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng “Tỉnh ATGT”, khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh trong triển khai nhiệm vụ; chỉ đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an bám sát, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Công an tỉnh và các cấp, ngành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đưa nhiệm vụ này vào nội dung sinh hoạt định kỳ của Chi bộ đảng của cơ quan, đơn vị. Các cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm các quy định về ATGT, vận động gia đình, người thân tích cực tham gia thực hiện, xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hoá giao thông trong nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị.


Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, UBND tỉnh Bắc Ninh cần cân đối ngân sách để ưu tiên, sớm triển khai các dự án về hạ tầng giao thông phục vụ công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; từng bước hoàn thiện, đồng hộ hạ tầng giao thông góp phần đảm bảo ATGT cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải phối hợp, hỗ trợ các sở, ngành của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng tỉnh ATGT, nhất là hoàn thiện tổ chức giao thông, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn của người dân Bắc Ninh.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận nghiệp vụ Bộ Công an với tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương. Đồng thời, khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết trong giai đoạn hiện nay và đúng với tinh thần chung của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là lấy an toàn, hạnh phúc của người dân là trung tâm, nhiệm vụ, mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các ý kiến tham luận tại Hội nghị, sớm ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện. Thường xuyên giao ban báo cáo, sơ kết kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết nhằm quyết tâm triển khai thực hiện thành công mô hình “Tỉnh ATGT” nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm để nhân trong toàn quốc…

 

Thắng Thuỷ - Nguyễn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website