Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân

25/05/2023
Lượt xem: 3275
Ngày 25/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Viễn thông và cơ yếu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị; đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị…

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết quán triệt tại Hội nghị.
Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết quán triệt tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Cục Viễn thông và cơ yếu đã nghe Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết quán triệt tinh thần bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (diễn ra vào ngày 06/3/2023 tại Hà Nội) và Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Theo đó, Nghị quyết số 16 được Đảng ủy Công an Trung ương ban hành với mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Phát huy mạnh mẽ vị trí, vao trò của công tác chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; trong tuyền truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác công an; bồi dưỡng phẩm chất, danh dự, tư cách người Công an cách mạng, nhất là về bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phục vụ Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác chính trị, tư tưởng vững mạnh toàn diện, trung thành, trung thực, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp. Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác chính trị, tư tưởng trong CAND...

Nhân dịp này, Cục Viễn thông và cơ yếu tổ chức trao thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong Cục; trao thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Đồng thời, tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) với chủ đề “Giai điệu Tháng 5”. 

trao thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND trong Cục
Trao thưởng 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND.
trao thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc.
Trao thưởng 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc.
Một số tiết mục trong Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tháng 5".
Một số tiết mục trong Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tháng 5".

 

Hoàng Thanh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website