Tích cực chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên

16/03/2022
Lượt xem: 2746
Đồng hành cùng với các cấp, các ngành của tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Chính phủ điện tử, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác chuyên môn, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên là một đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Đơn vị đã tiến hành số hóa hồ sơ, dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn, qua đó các công tác của đơn vị được thuận lợi, nhanh chóng, góp phần đắc lực vào hoạt động nghiệp vụ và đấu tranh, phòng chống tội phạm.Xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Công an tỉnh Thái Nguyên đã đề ra nhiều kế hoạch, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên về xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong toàn lực lượng.

Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy được nhanh chóng, chính xác, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai mạng nội bộ có bảo mật đến tất cả Công an các đơn vị, địa phương; duy trì hoạt động ổn định và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến kết nối giữa Công an tỉnh với Bộ Công an và Công an các địa phương giúp tiết kiệm thời gian, chi phí; triển khai mạng, đường truyền Cơ sở dữ liệu dân cư từ Bộ Công an đến tất cả Công an xã, phường, thị trấn; ứng dụng chữ ký số trong công tác hành chính; triển khai cài đặt, sử dụng trên 50 phần mềm nghiệp vụ để tin học hóa nhiều quy trình công tác, nâng cao khả năng tổng hợp, cung cấp, phân tích số liệu trong các hoạt động chuyên môn phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị... Cùng với đó, Công an tỉnh tích cực khai thác mạng internet để phục vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các trang Thông tin điện tử và 191 trang mạng xã hội của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Nguyên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

 

Để người dân giúp người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi, nhanh chóng và chính xác, Công an tỉnh Thái Nguyên đã cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đối với nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh. Bên cạnh nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Công an tỉnh cũng chú trọng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống. Thông qua áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác công an, nhiều vụ việc, vụ án đã được kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý, đồng thời thông tin chính xác về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh và tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cho người dân.

Cùng với các cấp, ngành của tỉnh Thái Nguyên, lực lượng Công an cũng đang tích cực ứng dụng nền tảng số, công nghệ mới, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại… góp phần phát triển Chính phủ điện tử; Chính phủ số, Chính quyền số đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Đình Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website