Bộ Công an lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử được xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện các yêu cầu, giao dịch trên môi trường điện tử, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chuyển đổi số hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số…

Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNEID trên nền tảng di động hoặc trang web.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị định quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến định danh và xác thực điện tử.

 

Áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ quan, tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có liên quan đến định danh và xác thực điện tử.

 

Dự thảo nêu rõ, danh tính điện tử người Việt Nam là tập hợp dữ liệu số trong Cơ sở dữ liệu định danh điện tử quốc gia được so sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân cho phép xác định duy nhất một cá nhân trên môi trường điện tử. Danh tính điện tử của công dân Việt Nam gồm: Số định danh cá nhân; Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Nơi đăng ký thường trú; Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung và vân tay.

 

Danh tính điện tử người nước ngoài là tập hợp dữ liệu số được so sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh cho phép xác định duy nhất một cá nhân trên môi trường điện tử. Danh tính điện tử của người nước ngoài bao gồm: Số định danh của người nước ngoài (do hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động sinh ra để quản lý danh tính điện tử của người nước ngoài); Số ID công dân (nếu có); Số hộ chiếu hoặc số giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; Họ, tên đệm và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quốc tịch; Nơi tạm trú tại Việt Nam (nếu có); Thông tin sinh trắc học: Ảnh chân dung và vân tay (nếu có).

 

Danh tính điện tử của tổ chức là tập hợp dữ liệu số trong Cơ sở dữ liệu định danh điện tử quốc gia được so sánh thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, Cơ sở dữ liệu về tổ chức cho phép xác định duy nhất một tổ chức trên môi trường điện tử. Danh tính điện tử của tổ chức gồm: Mã số tổ chức (do hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động sinh ra để quản lý danh tính điện tử của tổ chức); Tên tổ chức; Địa chỉ trụ sở chính; Ngành nghề kinh doanh; Mã số thuế của tổ chức (nếu có); Người đại diện theo pháp luật của tổ chức; Mẫu dấu hoặc chứng thư số của tổ chức.

 

Đối với định danh điện tử, dự thảo Nghị định nêu rõ, sử dụng mô hình cấp tài khoản định danh điện tử tập trung để cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ quan, tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Giao Bộ Công an là đơn vị thực hiện việc cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử cho công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức của Việt Nam đang hoạt động tại nước ngoài; người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cơ quan, tổ chức đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

 

Đối tượng được đăng ký tài khoản định danh điện tử: Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNEID hoặc đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam và cơ quan Công an quản lý xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài để thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử. 

 

Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Đối với các trường hợp đặc biệt, việc cấp và định danh điện tử do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định. Việc cấp tài khoản định danh cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử: Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân. Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn (trừ trường hợp công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử khi cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp). Đối với các hồ sơ đăng ký định danh điện tử trực tuyến thông qua ứng dụng VNEID trên nền tảng di động hoặc trang web do Bộ Công an quy định nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký. Cơ quan Công an quản lý xuất nhập cảnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.

 

Dự thảo cũng quy định, dịch vụ định danh và xác thực điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dịch vụ định danh và xác thực điện tử bao gồm: Dịch vụ định danh cá nhân, tổ chức trực tiếp tại các quầy giao dịch, nơi tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính hoặc những địa điểm khác sử dụng các thiết bị chuyên dụng do Cơ quan quản lý định danh hoặc cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu gốc về danh tính điện tử cung cấp để đối chiếu, so sánh giữa danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức với dữ liệu gốc; Dịch vụ định danh khách hàng trực tuyến; Dịch vụ xác thực dữ liệu về danh tính điện tử; Dịch vụ xác minh danh tính; Dịch vụ phát triển, cung cấp tiện ích phục vụ công dân trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia...

 

Toàn văn dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân