Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự những tháng cuối năm 2018
Video
Tin media

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647 - 069.2341165.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn