Gắn công tác đảm bảo an ninh - quốc phòng với phát triển kinh tế Tây Nguyên

07/07/2016
Ngày 07/7/2016, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các đồng chí Bí thư, đại diện Hội đồng nhân dân- Uỷ ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên; các cơ quan chức năng liên quan đến địa bàn Tây Nguyên.
 

Tại cuộc họp, Thượng tướng Tô Lâm đã thông tin về việc vừa được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Với trọng trách mới được giao, Thượng tướng Tô Lâm hứa tiếp tục kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên; khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo mong muốn thời gian tới sẽ nhận được sự hỗ trợ hợp tác tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng cùng với sự ủng hộ của nhân dân thực hiện các mục tiêu giữ vững ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế cũng như quốc phòng - an ninh trên địa bàn Tây Nguyên.
 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại cuộc họp.


Các đại biểu tham dự cuộc họp trân trọng gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo, điều hành trong thời gian qua của đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ để Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hoạt động có hiệu quả, tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát, đôn đốc các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và vùng phụ cận thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... Các tỉnh Tây Nguyên sẽ tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để Tây Nguyên ổn định, phát triển giàu đẹp, góp phần chung vào sự ổn định, phát triển của đất nước...

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thống nhất về việc thời gian tới, sẽ kiện toàn và ra mắt Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhằm phát huy trí tuệ, huy động sức mạnh tổng hợp của các thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành có liên quan đến địa bàn Tây Nguyên. Bên cạnh công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận, chú trọng đến phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên; giải quyết tốt các vấn đề như văn hóa, giáo dục, du lịch, đất đai, di dân, giao thông, trồng rừng... Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên sẽ triển khai các nhiệm vụ, chương trình trọng tâm của Trung ương, Chính phủ đến tận cơ sở và phối kết hợp không chỉ giữa các tỉnh Tây Nguyên mà còn kết nối với các vùng phụ cận, các địa bàn trọng điểm, chiến lược và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế...


 

Thuần Anh
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn