Tiếp tục đẩy mạnh bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/03/2020
Sáng 02/03/2020, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc để trao đổi, thống nhất về chủ trương, phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, xây dựng Công an xã chính quy gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Dự buổi làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc...
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Báo cáo tóm tắt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019 và các mặt công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai, thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2020, nêu rõ: Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ; công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung, góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, không tồn tại điểm nóng về ANTT. Công tác quản lý nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến, nhất là quản lý cư trú, người nước ngoài... Qua đó, đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trong 02 tháng đầu năm 2020, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đảm bảo tốt tình hình ANTT để người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý an toàn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đã phối hợp với các ban, ngành địa phương xây dựng phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, bảo đảm ANTT phục vụ phòng, chống dịch bệnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh; phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở, đối tượng vi phạm liên quan đến kinh doanh khẩu trang, nước rửa tay... góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Về công tác cán bộ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND), xây dựng Đề án về tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo ANTT của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện tốt trong thời gian qua...

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc
phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao vai trò của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh đánh giá rất cao vai trò của lực lượng Công an, đặc biệt là trong đợt phòng, chống dịch bệnh vừa qua.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ cảm ơn Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao phó. Khẳng định Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ luôn quan tâm, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, để tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả, thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thường xuyên phối hợp, trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, nhất là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46, Kết luận 32 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Toàn cảnh buổi làm việc.


Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sự phối hợp thường xuyên, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, mọi nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ bảo đảm ANTT đều phải được triển khai, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về nhiệm vụ ANTT; người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình ANTT ở đơn vị, địa phương; lực lượng Công an đóng vai trò tham mưu nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc cần chỉ đạo các ngành chức năng tích cực vào cuộc, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần phối hợp với Đảng ủy CATW, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trọng tâm là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh vững mạnh theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong đó, tiếp tục bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, nhất là các xã phức tạp về ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là chủ trương lớn của Bộ Chính trị; đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức chiến lược trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT tại cơ sở; nhiệm vụ này đã được luật hóa, quy định trong Luật CAND năm 2018. Khẳng định, Đảng ủy CATW, Bộ Công an xác định bố trí Công an xã chính quy chính là cách để lực lượng Công an được gần dân hơn, nắm chắc tình hình, phục vụ nhân dân tốt hơn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc hơn; đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động để Công an xã chính quy thực sự là chỗ dựa của nhân dân, theo phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm hơn đến xây dựng Công an xã chính quy nói chung và triển khai quyết liệt hơn việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng... để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.


 

 

Quang Khải
Tìm kiếm

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 069.2343647.
www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn