STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Cấp thẻ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ CAND xuất ngũ Chế độ chính sách Lã Văn Dũng 828
12 Trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân Chế độ chính sách Công Thành 683
13 Chế độ thăng cấp bậc hàm cho cán bộ, chiến sĩ đã qua đào tạo huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ Chế độ chính sách Tạ Khắc Độ 1012
14 Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an quản lý đối tượng nhiễm HIV/AIDS ở trại giam, trại tạm giam Chế độ chính sách Hoàng Tuấn Anh 474
15 Xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong CAND Chế độ chính sách Phạm Nam 3170
16 Chế độ nghỉ phép của công dân phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Huy 2033
17 Bảo hiểm y tế đối với thân nhân học viên Công an nhân dân Chế độ chính sách Thân Văn Hoàng 521
18 Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ Chế độ chính sách Lê Duy 443
19 Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Văn Quý 1056
20 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 1011