STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
11 Xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp trong CAND Chế độ chính sách Phạm Nam 1146
12 Chế độ nghỉ phép của công dân phục vụ có thời hạn trong CAND Chế độ chính sách Nguyễn Quốc Huy 892
13 Bảo hiểm y tế đối với thân nhân học viên Công an nhân dân Chế độ chính sách Thân Văn Hoàng 407
14 Chế độ, chính sách đối với Trưởng Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ Chế độ chính sách Lê Duy 352
15 Chế độ hưu trí trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Văn Quý 908
16 Chế độ chính sách đối với Công an xã Chế độ chính sách Nguyễn Nghĩa 893
17 Hỏi về thời hạn nghỉ thai sản Chế độ chính sách Ngô Phương Lan 446
18 Chế độ chính sách đối với chiến sỹ nghĩa vụ Công an nhân dân Chế độ chính sách Trần Vạn Thắng 1085
19 Chế độ phụ cấp của Cảnh sát khu vực Chế độ chính sách Phạm Tuấn Minh 849
20 Hỏi về thâm niên trong lực lượng Công an nhân dân Chế độ chính sách Phan Thu Hiền 1990