STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
21 Về việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 2952
22 Về đề nghị sớm ban hành Luật về tạm giữ, tạm giam Pháp chế Cử tri tỉnh Nghệ An 2257
23 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 3809
24 Quy định về phòng cháy, chữa cháy Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 3683
25 Xử lý hình sự đối với hành vi trộm cắp điện Pháp chế Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh 4970
26 Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Pháp chế Cử tri 11811
27 Về đề nghị không loại bỏ đối tượng sử dụng ma túy ra khỏi đối tượng bị xử lý hình sự Pháp chế Cử tri 5959
28 Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã Pháp chế Cử tri 5194
29 Về việc hướng dẫn thi hành luật chậm được ban hành Pháp chế Cử tri tỉnh Điện Biên 4192
30 Hướng dẫn trình tự xử phạt hành chính trong Bộ luật Tố tụng hình sự Pháp chế Cử tri tỉnh Phú Thọ 2573