STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
421 Về kiến nghị tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người Đấu tranh phòng chống tội phạm Cử tri tỉnh Bình Dương 8349
422 Về đề nghị chỉ đạo, tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh Quảng Ngãi 3113
423 Các thành viên trong gia đình có được sử dụng xe do chủ hộ làm chính chủ không? Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh An Giang 2423
424 Về đề nghị thủ tục hành chính đăng ký giấy tờ xe nên đơn giản hơn Trật tự, an toàn giao thông Cử tri tỉnh An Giang 2934
425 Về đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy Pháp chế Cử tri tỉnh Tuyên Quang 3417
426 Về đề nghị thống nhất ban hành Luật Căn cước công dân Pháp chế Cử tri tỉnh An Giang 2409
427 Về đề nghị tăng phụ cấp và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng Công an viên của xã Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Thái Bình 5815
428 Về đề nghị ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ, chiến sỹ công tác tại những địa bàn trọng điểm về ma túy Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Sơn La 4671
429 Về đề nghị có chế độ cho Công an viên có thâm niên công tác lâu năm Chế độ chính sách Ông Võ Văn Đi, cử tri tỉnh Quảng Bình 6923
430 Về đề nghị giữ lại 100% tiền xử phạt vi phạm hành chính chi cho hoạt động của lực lượng Công an Chế độ chính sách Cử tri tỉnh Bến Tre 9666