Hỏi đáp trực tuyến

Mức hưởng Bảo hiểm y tế đối với thân nhân sĩ quan Công an

Người gửi: Nguyễn Phan Anh

Tôi là sĩ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, tôi đã đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế của lực lượng Công an nhân dân cho bố, mẹ đẻ của tôi. Như vậy, bố, mẹ đẻ của tôi khi đi khám, chữa bệnh thì có được hưởng mức 100% từ thẻ Bảo hiểm y tế hay không?

 

 

Ngày hỏi: 18/10/2018 Lượt xem: 3117

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế (đã sửa đổi, bổ sung) và Điều 41 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế thì bố mẹ đồng chí thuộc đối tượng có mức hưởng Bảo hiểm y tế là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp bố mẹ đồng chí đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 26, 27, 28 của Luật Bảo hiểm y tế được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (bố mẹ đồng chí chi trả 20% chi phí khám bệnh, chữa bệnh).

2. Trường hợp bố mẹ đồng chí tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng 80% quy định nêu trên theo tỷ lệ:

- 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến Trung ương;

- 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trên phạm vi cả nước.

(Từ ngày 01/01/2016, quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữ bệnh tại bệnh viện tuyến huyện).

Người trả lời: Bộ Công an