Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị nâng Pháp lệnh Công an xã thành Luật Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Bình Định

Đề nghị nâng Pháp lệnh Công an xã thành Luật Công an xã nhằm khẳng định địa vị pháp lý của Công an xã, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này trong tổ chức và hoạt động, đảm bảo quyền lợi cho Công an viên và qua đó, góp phần tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2087

Câu trả lời

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Chính phủ đề xuất và đã được Quốc hội (khóa XIII) đồng ý đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.

Người trả lời: Bộ Công an