Hỏi đáp trực tuyến

Về việc thay đổi năm sinh trong sổ hộ khẩu

Người gửi: Nguyễn Văn Hùng

Mẹ ruột tôi sinh năm 1948 nhưng trong quá trình làm sổ hộ khẩu, do nhầm lẫn nên trong sổ ghi năm sinh là 1943. Hiện nay CMND và thẻ bảo hiểm của bà đều ghi năm sinh là 1948. Mẹ tôi nay muốn đổi CMND vì hết hạn sử dụng (quá 15 năm) nhưng khi đi làm lại thì năm sinh trong CMND và sổ hộ khẩu không khớp nên không làm được. Vậy cho tôi hỏi để thay đổi lại năm sinh trong sổ hộ khẩu cho khớp với các loại hồ sơ khác mẹ tôi phải làm thế nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2930

Câu trả lời

Tại Khoản 2 Điều 29 Luật cư trú ngày 11/7/2013 đã quy định cụ thể: “Trường hợp có thay đổi về  họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.”

Như vậy, trường hợp của mẹ anh khi đến cơ quan Công an đăng ký thường trú làm thủ tục về việc thay đổi năm sinh trong sổ hộ khẩu thì phải xuất trình giấy khai sinh hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch xác định mẹ anh sinh năm 1948 kèm theo các thủ tục quy định tại Khoản 2 Điều 29 Luật cư trú.

Người trả lời: Bộ Công an