Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74

 • Toàn cảnh Hội nghị.
 • Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị.
 • Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị.
 • Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị.
 • Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị.
 • Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Văn phòng Bộ Công an.
 • Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu triển lãm bên lề Hội nghị.
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Hội nghị
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan khu triển lãm bên lề Hội nghị.
 • Toàn cảnh Hội nghị
 • Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
 • Thứ trưởng Lê Quý Vương điều hành tham luận tại Hội nghị
 • Thứ trưởng Bùi Văn Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác công an năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 • Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng duyệt Đội danh dự Công an nhân dân
Hình ảnh
Liên kết website