Cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng môi giới đưa người sang Anh trái phép từ vụ phát hiện 39 thi thể trong container
Video
Liên kết website