Bộ Công an công bố số liệu thống kê năm 2019

20/04/2020
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; số liệu cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương khi thi hành công vụ năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019) như sau:

I. Công tác quản lý xuất, nhập cảnh

Toàn quốc có 19.463.092 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 11.266.037 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với năm 2018, tăng 3.374.916 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+20,98%); tăng 1.377.336 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+13,93%)./.

II. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

Toàn quốc xảy ra 49.766 vụ; khám phá 40.774 vụ; bắt giữ, xử lý 80.151 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,93%; triệt phá 2.245 băng, nhóm. So với năm 2018, giảm 3.969 vụ (-7,39%), tăng 124 số vụ khám phá (+0,31%), giảm 1.335 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-1,64%). Tỷ lệ khám phá tăng; số băng, nhóm bị triệt phá tăng 371.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 14.356 vụ, so với năm 2018 giảm 1.137 vụ (-7,34%).

3. Số vụ phạm tội về môi trường:

Toàn quốc xảy ra 25.346 vụ, so với năm 2018 tăng 2.413 vụ (+10,52%).

4. Số vụ phạm tội về ma túy:

Toàn quốc xảy ra 22.814 vụ, so với năm 2018 giảm 65 vụ (-0,28%).

5. Công tác truy nã:

Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.549 đối tượng truy nã, 1.317 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2018, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 577 (+11,60%), tăng 195 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (+17,38%).

6. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong kỳ:

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong kỳ đạt 90,88%, so với năm 2018, tăng 2,42%.

III. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 17.608 vụ, làm chết 7.610 người, bị thương 13.624 người. So với năm 2018, giảm 939 vụ (-5,06%); giảm 597 người chết (-7,27%); giảm 934 người bị thương (-6,42%).

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 4.296.712 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 2.780,99 tỷ đồng; tạm giữ 644.250 ô tô, mô tô, xe máy. So với năm 2018, tăng 161.132 vụ (+3,90%), số tiền phạt thu được tăng 68,09 tỷ đồng (+2,51%), giảm 32.301 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-4,77%).

3. Số ô tô, mô tô đăng ký mới:

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, có 400.414 số ô tô đăng ký mới; có 3.572.785 số mô tô, xe máy đăng ký mới. So với năm 2018, tăng 61.199 số ô tô đăng ký mới (+18,04%), giảm 430.146 số mô tô, xe máy đăng ký mới (-10,75%).

4. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 3.718 vụ cháy, làm chết 92 người, bị thương 122 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 1.369,91 tỷ đồng. So với năm 2018, giảm 343 vụ (-8,45%), tăng 02 người chết (+2,22%), giảm 80 người bị thương (-39,60%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 407,78 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 37 vụ nổ, làm 20 người chết, bị thương 55 người. So với năm 2018, giảm 05 vụ, giảm 04 người chết, giảm 08 người bị thương.

5. Công tác quản lý người nghiện ma tuý:

Toàn quốc có 235.314 số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, có 2.334 số xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma tuý. So với năm 2018, tăng 10.215 số người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý (+4,54%), giảm 209 số xã, phường, thị trấn không có người nghiện ma tuý (-8,22%).

IV. Cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương khi thi hành công vụ

Từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/12/2019, có 09 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, có 304 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi thi hành công vụ. So với năm 2018, tăng 01 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh, giảm 97 cán bộ, chiến sỹ Công an bị thương khi thi hành công vụ (-24,19%)./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website