Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2021

24/03/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3 năm 2021 (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 14/3/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 849 vụ, làm chết 440 người, bị thương 638 người. So với tháng 02/2021, giảm 303 vụ (-26,30%); giảm 188 người chết (-29,94%); giảm 239 người bị thương (-27,25%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 234.494 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 212,17 tỷ đồng; tạm giữ 40.729 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 02/2021, giảm 44.683 vụ (-16,01%), số tiền phạt thu được giảm 81,24 tỷ đồng (-27,69%), giảm 11.599 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-22,17%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 170 vụ cháy, làm chết 03 người, bị thương 08 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 21,61 tỷ đồng. So với tháng 02/2021, giảm 35 vụ (-17,07%), giảm 08 người chết, giảm 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 3,85 tỷ đồng (-15,13%).

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, không có người chết, bị thương 01 người. So với tháng 02/2021, giảm 04 vụ nổ, giảm 02 người chết, giảm 03 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website