Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4/2021

28/04/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4 năm 2021 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/4/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 1.014 vụ, làm chết 493 người, bị thương 727 người. So với tháng 3/2021, tăng 165 vụ (+19,43%); tăng 53 người chết (+12,05%); tăng 89 người bị thương (+13,95%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 341.540 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 338,44 tỷ đồng; tạm giữ 61.224 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 3/2021, tăng 107.046 vụ (+45,65%), số tiền phạt thu được tăng 126,27 tỷ đồng (+59,52%), tăng 20.495 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+50,32%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 161 vụ cháy, làm chết 13 người, bị thương 09 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 76,67 tỷ đồng. So với tháng 3/2021, giảm 09 vụ (-5,29%), tăng 10 người chết, tăng 01 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 55,06 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, không có người chết, không có người bị thương. So với tháng 3/2021, giảm 01 người bị thương.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website