Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6/2021

25/06/2021
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 6 năm 2021 (từ ngày 15/5/2021 đến ngày 14/6/2021) như sau:

1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 825 vụ, làm chết 436 người, bị thương 528 người. So với tháng 5/2021, giảm 199 vụ (-19,43%); giảm 75 người chết (-14,68%); giảm 189 người bị thương (-26,36%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 6/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 243.873 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 248,71 tỷ đồng; tạm giữ 34.772 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 5/2021, giảm 50.849 vụ (-17,25%), số tiền phạt thu được giảm 53,15 tỷ đồng (-17,61%), giảm 17.253 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-33,16%).

3. Tình hình cháy, nổ:

- Toàn quốc xảy ra 199 vụ cháy, làm chết 10 người, bị thương 12 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 20,17 tỷ đồng. So với tháng 5/2021, tăng 23 vụ (+13,07%), giảm 04 người chết, giảm 14 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 8,73 tỷ đồng.

- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm 01 người chết, bị thương 01 người. So với tháng 5/2021, giảm 01 vụ, tăng 01 người chết.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Thông tin thống kê
Liên kết website