Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong CAND năm học 2011-2012

13/09/2011
Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ V, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012; để tạo tiền đề cơ bản vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đại học giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo năm học 2011-2012 trong lực lượng CAND và xác định mục tiêu: "Quy hoạch ổn định - đổi mới toàn diện - nâng cao chất lượng - đáp ứng nhu cầu" với nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website