Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

08/02/2013
 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh" . Toàn văn như sau:

Những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, bọn phản động tăng cường hoạt động chống phá; tình hình tội phạm tham nhũng có xu hướng gia tăng; những yếu tố tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự còn nhiều phức tạp, nhưng lực lượng Công an nhân dân đã bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng; tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đoàn thể quần chúng, phát huy vai trò nòng cốt, triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Công tác cải cách hành chính gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được tập trung chỉ đạo, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp, như công tác quản lý xuất, nhập cảnh; đăng ký, quản lý cư trú; cấp chứng minh nhân dân; quản lý, đăng ký phương tiện giao thông; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự… Kiên quyết bãi bỏ, sửa đổi những thủ tục hành chính không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; công khai các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết để người dân biết, thực hiện và giám sát; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, được dư luận đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện tham nhũng trong Công an nhân dân đã được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực, khâu công tác dễ phát sinh tham nhũng, có nhiều đơn, thư, dư luận phản ánh về tham nhũng. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài sản, sử dụng kinh phí. Bộ Công an cũng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ Thanh tra đặc biệt trực thuộc Bộ trưởng nhằm ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đạt kết quả tích cực. Một số vụ, việc liên quan đến tham nhũng trong Công an nhân dân đã được phát hiện và xử lý nghiêm, có tác dụng tích cực đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; số vụ án, đối tượng bị khởi tố về tội tham nhũng trong năm 2012 tăng gần hai lần so với năm 2011; nhiều vụ tham nhũng được phát hiện, điều tra, xử lý, trong đó có những vụ án tham nhũng lớn, phức tạp, điển hình là vụ Nguyễn Đức Kiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kinh doanh trái phép và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tiến độ điều tra, xử lý án tham nhũng có tiến bộ rõ rệt; nhiều vụ án được tập trung chỉ đạo điều tra khẩn trương, xử lý kiên quyết và nghiêm minh. Đặc biệt, qua công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, đã phát hiện, điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng lớn, phức tạp được dư luận hoan nghênh.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu. Chủ động làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong công tác, chiến đấu đã có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ; hàng vạn gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; nhiều cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ. Những thành tích, cống hiến của lực lượng Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng cho thấy, tình hình tội phạm tham nhũng tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Phạm vi tham nhũng ngày càng rộng, tính chất nghiêm trọng xảy ra ở nhiều ngành, nhiều cấp, trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai. Quy mô các vụ tham nhũng ngày càng lớn; tính chất tham nhũng ngày càng phức tạp, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, sự yếu kém trong công tác quản lý nhà nước để phạm tội; xu hướng móc nối, liên kết, hình thành tổ chức tội phạm trong lĩnh vực kinh tế ngày càng tăng. Hậu quả do tham nhũng gây ra không chỉ về kinh tế, con người, mà nghiêm trọng hơn là làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, gây bất bình trong dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và bị các thế lực thù địch, bọn phản động triệt để lợi dụng, xuyên tạc, vu cáo. Trong khi đó, công tác điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; số vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố còn ít so với tình hình tội phạm tham nhũng trên thực tế; số tài sản thu hồi so với tài sản thiệt hại do tội phạm tham nhũng gây ra còn thấp...

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong bối cảnh thế giới đầy biến động, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó lường. Những yếu tố tiêu cực của hội nhập quốc tế, đặc biệt là những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, cùng với những khó khăn về kinh tế, xã hội trong nước đã và đang tác động đến an ninh, trật tự. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi, trong khi đó những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh tình hình đó, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân rất nặng nề.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước hết lực lượng Công an nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tổ chức kiểm điểm, đánh giá thực trạng tình hình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua tại đơn vị, địa phương mình; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian tới. Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng Công an các cấp phải thật sự gương mẫu, tăng cường chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trong chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Công an các đơn vị, địa phương đều phải quán triệt tinh thần lấy kết quả của việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, suy nghĩ, hành động theo 6 điều Bác Hồ dạy, luôn vững vàng trước sự tấn công của tội phạm tham nhũng, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; đồng thời phải thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm tham nhũng. Chủ động có nhiều biện pháp thiết thực vận động nhân dân, thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đoàn kết, gắn bó với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các cơ quan đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, chiến sĩ Công an phải thấm nhuần lời dạy của Bác: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy cũng phải trau dồi đạo đức cách mạng, cũng phải chống chủ nghĩa cá nhân”.

Đi đôi với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phải coi trọng công tác tổ chức, cán bộ, làm tốt và đồng bộ từ khâu tuyển sinh, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ… Khi xem xét, bổ nhiệm cán bộ, ngoài các tiêu chuẩn chung, phải coi trọng xem xét tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị phải coi trọng công tác quản lý cán bộ, thông qua các kênh thông tin để nắm, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa sai phạm. Chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành về kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện, phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, hiệu quả kém của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sĩ sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chính sách; đi đôi với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an. Đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát và giải quyết tố cáo tham nhũng, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra đặc biệt để phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh tội phạm tham nhũng; tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, như tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên… Chú trọng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, Thanh tra, Kiểm toán trong công tác phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm về tham nhũng; kiên quyết không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm tham nhũng.

Mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí rất khó khăn, phức tạp, cam go, quyết liệt, đòi hỏi cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải có quyết tâm cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó./.
 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website