Kế hoạch tuyên truyền công tác đặc xá năm 2011 của Bộ Công an

09/08/2011
Để thực hiện tốt Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19/7/2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 135/KH-BCA ngày 3/8/2011 về tuyên truyền công tác đặc xá. 

Mục đích của việc tuyên truyền về công tác đặc xá là để dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ đặc xá là một chủ trương lớn, khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc ta đối với người phạm tội bị kết án phạt tù; khuyến khích người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng đặc xá, phấn đấu, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Phản ánh những kết quả đạt được trong quá trình đổi mới công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân ở các trại giam, trại tạm giam; sự quan tâm chỉ đạo và vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ những người được đặc xá trở về địa phương nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư theo tinh thần Nghị quyết 09 của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Thông báo công khai về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá để mọi người hiểu rõ việc xét duyệt đặc xá được tiến hành theo đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sót lọt và xảy ra tiêu cực.

Theo kế hoạch trên, các đơn vị trong toàn ngành Công an được phân công trách nhiệm trong việc tuyên truyền công tác đặc xá năm 2011, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân
- Chủ trì, giúp Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền về công tác đặc xá; giúp Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; phối hợp với Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Văn phòng Bộ Công an giúp Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí để phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới  của Quyết định về đặc xá năm 2011 và các văn bản hướng dẫn.

- Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí của lực lượng Công an nhân dân triển khai công tác tuyên truyền về đặc xá năm 2011.

- Chỉ đạo Cục Công tác Chính trị (X15) phối hợp với Cục tham mưu, chính trị (C82) thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Công an các đơn vị địa phương tổ chức cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến các trại giam, trại tạm giam tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2011.

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam; Đài tiếng nói Việt Nam; Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND xây dựng các chương trình giao lưu, gặp gỡ gương cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và những phạm nhân được đặc xá về địa phương làm ăn lương thiện thông qua chương trình như: “An ninh với cuộc sống”, “Người xây tổ ấm”..

- Theo dõi, báo cáo kết quả tuyên truyền để Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an chỉ đạo.

- Sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền đặc xá năm 2011.

2. Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
- Phối hợp với Tổng cục XDLL CAND chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác tuyên truyền về đặc xá năm 2011.

- Tổ chức cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến các trại giam phản ánh về công tác triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011 và kết quả đổi mới công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân về đối tượng, điều kiện đặc xá năm 2011 theo Quyết định của Chủ tịch nước.

- Lựa chọn những người được đặc xá, hết thời hạn tù trở về địa phương đã hoàn lương, thực sự tiêu biểu trong lao động sản xuất, có cuộc sống gia đình ổn định, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở nơi cư trú; những địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người được đặc xá tại cộng đồng để giới thiệu phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đến tìm hiểu thực tế, viết bài, đưa tin.

- Tổ chức để các phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin về Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại một số trại giam.

3. Văn phòng Bộ Công an
- Theo dõi, tổng hợp dư luận và phản ánh của các cơ quan, ban, ngành, báo chí và nhân dân về đặc xá, báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an để chỉ đạo.

4. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài ở địa phương tích cực tuyên truyền về đặc xá năm 2011. Thông báo công khai, giải thích cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục tiến hành xét đặc xá để mọi người dân biết và giám sát việc tiến hành xét, đề nghị đặc xá. Mời phóng viên các báo, đài ở địa phương đến dự và đưa tin về Lễ công bố Quyết định đặc xá tại trại tạm giam.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài ở địa phương thường xuyên phản ánh về gương những người được đặc xá trở về đã hoàn lương tiến bộ, có nghề nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội; nêu gương những quận, huyện, xã, phường, các tổ chức xã hội, đoàn thể có những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ những người được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng./.
 

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website