Ban Chỉ đạo Tây Nguyên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015

27/01/2015
Sáng 26/1/2015, tại TP Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị.
 

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu V, Quân khu VII, lãnh đạo 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh giáp Tây Nguyên…

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị và đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được quan tâm chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và các tỉnh biên giới của Lào và Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Triển khai có hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng, tranh thủ chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp với đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, ngăn chặn hoạt động của Fulro, vận động được nhiều đối tượng lẩn trốn trở về địa phương và hàng trăm người từ bỏ tà đạo. Tập trung giải quyết nhiều vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai phức tạp, bảo đảm an ninh nông thôn.

 

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ 5 giải pháp lớn mang tính định hướng, đó là:

1. Tham mưu Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ các địa phương vùng Tây Nguyên phát triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực phục vụ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Nguyên và các vùng lân cận.

Nghiên cứu, đề xuất chủ trương về tổ chức hoạt động điều phối liên kết vùng và triển khai mô hình thử nghiệm cơ chế, chính sách liên kết vùng đối với một số lĩnh vực, ngành kinh tế cụ thể trên địa bàn Tây Nguyên. Tổ chức đánh giá công tác chỉ đạo tái canh cà phê để có hướng điều chỉnh và tiếp tục hỗ trợ tín dụng nhằm khuyến khích nông dân tái canh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai Nghị quyết 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh theo Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả quy hoạch thủy lợi, đề xuất giải pháp về cấp nước, phòng, chống lũ lụt, rà soát lại các hồ chứa, đảm bảo an toàn hồ đập; ban hành danh mục các dự án tưới tiêu tiên tiến phục vụ tưới cây công nghiệp; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại các dự án thủy điện.

2. Tiếp tục đề xuất việc củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo xử lý những bất cập, vướng mắc về giáo dục, đào tạo, cử tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số. Đôn đốc thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn II (2014-2019); công tác phát triển hệ thống y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thu hẹp chênh lệch về khả năng tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn.

3. Nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng liên quan đến Fulro đang sinh sống tại cộng đồng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của Fulro, “Tin lành Đêga”, tà đạo “Hà mòn”; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vượt biên trái phép, bảo đảm an ninh biên giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể hóa việc củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của hai nước Lào và Campuchia.

Tăng cường chỉ đạo công tác tranh thủ, vận động nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với tổ chức và hoạt động tôn giáo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động truyền đạo trái phép.

4. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý người di cư tự do, khẩn trương rà soát những dự án di cư tự do đang triển khai và những dự án mới, trình Chính phủ phê duyệt và cấp vốn năm 2015.


 

Đại diện các ngân hàng trao bò giống và nhà ở tặng các hộ nghèo.


5. Chỉ đạo các tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đôn đốc thực hiện việc thu hẹp số buôn, làng chưa có đảng viên và chi bộ đảng để hoàn thành mục tiêu đề ra theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tập trung củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới trên địa bàn Tây Nguyên”; đôn  đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020 tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên.    

Tại Hội nghị, hưởng ứng công tác an sinh xã hội trên địa bàn Tây Nguyên, VietcomBank đã trao tặng 1.000 con bò giống (trị giá trên 15 tỷ đồng); MaritimeBank tặng 670 con bò (trị giá 10 tỷ đồng) và Tập đoàn VinGroup trao 350 căn nhà tặng các hộ nghèo Tây Nguyên và 10 huyện miền núi giáp Tây Nguyên./.


 

Văn Thành
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website