Bộ Công an - Bộ Tài chính: Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp

22/10/2013
Sáng 22/10/2013, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Tổng cục Thuế. Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì hội nghị.

Trong xu thế toàn cầu hóa, thế giới cũng như ở Việt Nam đang đối mặt với những thách thức về tội phạm kinh tế, đang có xu hướng tăng cả về số vụ và cơ cấu tội phạm. Trong đó, đáng chú ý là tội phạm trong lĩnh vực thuế diễn ra hết sức phức tạp với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả xấu đến tình hình kinh tế, chính trị và đời sống xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Quy chế phối hợp giữa hai Tổng cục thuộc hai Bộ nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Ngay sau khi quy chế được ký kết và ban hành, hai Tổng cục đã giao cho các đơn vị đầu mối chủ trì trong công tác phối hợp và giúp lãnh đạo hai Tổng cục tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế. Tại Công an và Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức quán triệt nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo công tác phối hợp có định hướng và đạt hiệu quả tốt. Trên cơ sở thực hiện quy chế phối hợp, hai lực lượng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định cho từng cơ quan để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực thuế.
 

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị


Trong 5 năm qua, hai lực lượng đã phối hợp cùng cấp trao đổi qua lại 27.516 công văn, tài liệu thông tin về vụ việc liên quan đến lĩnh vực thuế.  Các cơ quan Công an đã khám phá và phối hợp với cơ quan Thuế xử lý hình sự hàng trăm vụ; hàng nghìn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thuế. Đã xử lý thu hồi vào ngân sách trăm tỷ đồng tiền trốn thuế, tiền phạt vi phạm hành chính về thuế…Bên cạnh đó hai lực lượng đã phối hợp, trao đổi, xử lý kịp thời các thông tin liên qua đến cán bộ, nhân viên hai ngành về hành vi tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà cho các cơ quan, doanh nghiệp…

Quy chế phối hợp ra đời đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác  phối hợp giữa hai lực lượng, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, thiếu trọng tâm, trọng điểm trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về thuế. Đặc biệt, sự ra đời của quy chế phối hợp đã tạo ra sức mạnh tổng hợp để trấn áp hiệu quả tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về thuế; góp phần tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sản xuất phát triển, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước. Trong thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuế; chủ động rà soát và tham mưu giúp lãnh đạo hai Bộ trong việc xử lý các loại tội phạm về lĩnh vực thuế…tạo mọi điều kiện thuận lợi và nâng cao hiệu qua trong công tác phối hợp.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai Tổng cục đã trao giấy khen và nhiều phần thưởng cho những đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng.
 

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Tổng cục Thuế


Thượng tướng Lê Quý Vương thay mặt lãnh đạo hai Bộ Công an, Tài chính hoan nghênh và đánh giá cao việc phối hợp giữa hai Tổng cục trong đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm trong lĩnh vực thuế. Thời gian thực hiện quy chế chưa nhiều nhưng đã có sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong công tác phối hợp; lực lượng Công an luôn chủ động trong phòng ngừa, đấu tranh bảo đảm sự công bằng, bình đằng về nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; mỗi cán bộ trong ngành Thuế cũng thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế.

Về nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, hai lực lượng tiếp tục: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực thuế; đẩy mạnh hơn nữa công tác trao đổi thông tin, nhất là thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế để mọi người dân và đối tượng nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình./.

   

Tuấn Trung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website