Bộ Công an – Bộ Quốc phòng phối hợp hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống

09/06/2014
Ngày 09/6/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an (Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) và Bộ Quốc phòng (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015).

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự Lễ ký…
 

Lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ký Chương trình phối hợp.Theo nội dung đã ký, trong hai năm 2014 -  2015, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thống nhất tập trung phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, chính sách… trong QĐND và CAND; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng QĐND và CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 

Tăng cường phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin, truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, nhiệm vụ xây dựng QĐND và CAND trong giai đoạn cách mạng mới; tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, đợt sinh hoạt chính trị “Phát huy truyền thống vẻ vang – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

 

Đại tướng Trần Đại Quang, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu tại Lễ ký.Phát biểu tại Lễ ký, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang cảm ơn sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, sự giúp đỡ có hiệu quả của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ QĐND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian qua, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp đã được ký kết, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị Tổng cục Chính trị và Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ công tác, trong đó, các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, cần cụ thể hóa từng nội dung đã ký kết, chủ động phối hợp chỉ đạo, tổ chức ngay đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân và lực lượng CAND với chủ đề về biển đảo gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của hai lực lượng trong năm 2014-2015; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” cho cán bộ, chiến sỹ QĐND và CAND, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…

Hoàng Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website