Bộ Công an: Ra mắt Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức và Luật truy nã tội phạm

13/10/2014
Chiều 13/10/2014, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ ra mắt Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức và Dự án Luật truy nã tội phạm.

Thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, từng bước xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm như: Luật phòng, chống mua bán người năm 2012; Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012; Luật Giám định tư pháp năm 2012; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013…Tuy nhiên, các văn bản quy phạm pháp luật trên mới đáp ứng được phần nào thực tiễn yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Để hoạt động phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ, tạo được cơ sở pháp lý vững chắc để các lực lượng chức năng cũng như toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Chính vì vậy, việc Bộ Công an đăng ký chủ trì xây dựng dự án Luật Phòng, chống tội phạm có tổ chức và Luật Truy nã tội phạm là việc làm cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong đó có nội dung quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tại buổi Lễ.Tại buổi Lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức và Luật truy nã tội phạm. Theo đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban soạn thảo; Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó trưởng ban Thường trực Ban soạn thảo cả 2 Dự án Luật…

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, để tiến hành xây dựng 2 dự án Luật nói trên đạt hiệu quả, cần rà soát và kịp thời kiện toàn về mặt tổ chức  Ban soạn thảo và Tổ biên tập của 2 dự án Luật; chỉnh lý lại quy chế làm việc và kế hoạch làm việc của Ban soạn thảo và Tổ biên tập theo hướng bám sát Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV; chỉnh lý lại hồ sơ 2 dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành quy phạm pháp luật, đặc biệt cần phải bổ sung Tờ trình, đánh giá tác động kinh tế, xã hội của 2 dự án Luật và xây dựng được đề cương của 2 dự án Luật; Tổ trưởng Tổ biên tập 2 dự án phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Tổ biên tập. Các đơn vị có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa về kinh phí, khảo sát, lấy ý của các Bộ, ngành, địa phương, giúp Ban soạn thảo và Tổ biên tập hoạt động có hiệu quả trong thời gian sớm nhất, đảm bảo kịp tiến độ cho việc ra đời 2 văn bản Luật nói trên…/.

Yên Thu
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website