Bộ Công an: Triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

03/11/2014
Chiều 03/11/2014, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức cuộc họp triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự chủ trì cuộc họp; Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ, Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TPHCM…

Ngày 21/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các  hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; là bài học sâu sắc về ý chí độc lập tự chủ, tự lực tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

 

 Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc; khẳng định sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta. Lễ kỷ niệm được tổ chức trọng thể, xứng đáng với tầm vóc lịch sử của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo không khí sôi nổi, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin đối với Đảng, với chế độ trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ các lực lượng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam…Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý tốt các tình huống trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ./.

Hạnh Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website