Công bố Quyết định Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH của TP Hà Nội

03/03/2016
Ngày 03/3/2016, tại Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngay từ những ngày đầu được thành lập, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và đã có được kết quả quan trọng. Hệ thống cơ sở từng bước được mở rộng; lực lượng, trang thiết bị phương tiện không ngừng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, ngày 17/2/2016, Uỷ ban nhân dân TP đã ra Quyết định 812/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Điều này thể hiện tầm nhìn, sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô nói chung, với lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội nói riêng...

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trao Quyết định phê duyệt dự án cho lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội.


Dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xác định phương hướng phát triển của lực lượng PCCC TP tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH trên địa bàn Thủ đô. Quy hoạch hệ thống cơ sở của lực lượng PCCC, CNCH của TP Hà Nội làm căn cứu để hoạch định các chính sách phù hợp cho hoạt động PCCC, CNCH của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Việc xây dựng phương án quy hoạch đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã công bố và trao Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội…

Thuần Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website