Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

24/05/2012
Ngày 23/5/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong Đảng bộ Văn phòng.  

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đến dự và chỉ đạo; Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các đơn vị chuyên trách công tác Đảng thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND); các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an.

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị.


Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được phổ biến, quán triệt và thảo luận các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch  của Đảng ủy Văn phòng về thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ Văn phòng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm mà Văn phòng Bộ cần chú ý để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, trong đó nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Bộ là cơ quan tham mưu cao nhất của lực lượng CAND, trực tiếp tham mưu, phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức triển khai Hội nghị Trung ương 4 trong toàn lực lượng; để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, Đảng bộ Văn phòng Bộ phải nắm vững chương trình hành động của lực lượng CAND thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), trong đó tập trung vào 02 nhiệm vụ lớn: Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Đảng; Triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, kiên quyết, có hiệu quả ở các cấp ủy Đảng trong lực lượng Công an.

Văn phòng Bộ cần thực hiện tốt chức năng là cơ quan phát ngôn của Bộ Công an về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời về tiến trình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND; kết quả các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập, công tác và xây dựng lực lượng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Văn phòng Bộ phải thực hiện kiên quyết, hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Văn phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, từng Đảng viên có chuyển biến mới về nhận thức và hành động…/.

 

Minh Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website