Giao ban công tác phối hợp tham mưu thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP quý III/2014

09/10/2014
Ngày 09/10/2014, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến- Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác phối hợp tham mưu giúp Thủ trưởng hai Bộ trong chỉ đạo thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quý III/2014. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an; Trung tướng Trần Anh Vinh, Cục trưởng Cục Tác chiến đồng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo hai Bộ, trong quý III/2014, Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến- Bộ Tổng Tham mưu đã chủ động phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo hai Bộ chỉ đạo hai lực lượng nghiêm túc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của hai Bộ; tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hiệp đồng tác chiến giữa hai lực lượng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, tạo môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, phân tích sâu sắc thêm tình hình, kết quả công tác trọng tâm trong quý III/2014 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ trưởng 2 đơn vị nhấn mạnh: Từ đầu năm 2014 và đặc biệt trong quý III/2014, lực lượng Công an và Quân đội đã phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ban, ngành tham mưu kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo an ninh, trật tự, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đã triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự của đất nước; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn… góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thời gian tới Văn phòng Bộ Công an và Cục Tác chiến tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác trao đổi, phối hợp thông tin, tham mưu cho Thủ trưởng hai Bộ đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách phù hợp trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của đất nước, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh mạng; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma túy… từ đó nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao…/.

Thu Trà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website