Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Công an tỉnh Nghệ An

13/09/2018
Sáng 13/9/2018, Đoàn Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Trung ương đã kiểm tra công tác giáo dục QP&AN tại Công an tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP&AN Trung ương có các đồng chí: Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Hội đồng giáo dục QP&AN Trung ương làm Trưởng đoàn; Đại tá Mai Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an…

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục QP&AN.
 

Đoàn kiểm tra công tác giáo dục QP&AN làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An.


Bên cạnh đó kịp thời xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo chỉ tiêu được phê duyệt. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về QP&AN cho các tầng lớp nhân dân; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhằm đánh giá lại những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP&AN của Công an tỉnh Nghệ An trong năm qua, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP&AN Trung ương đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác giáo dục QP&AN đối với Công an tỉnh…
 

 

Xuân Bắc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website