Phát huy vai trò người có uy tín trong phòng, chống tội phạm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

12/07/2018
Sáng 12/7/2018, tại Công an tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên”.

Dự và chủ trì buổi Tọa đàm có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tá Lê Văn Chương, Phó Cục trưởng Cục tham mưu, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tỉnh cùng các đại biểu già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. 
 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi Tọa đàm.


Trong những năm qua, công tác phòng, chống tội phạm luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Hệ thống MTTQ Việt Nam trong cả nước đã phối hợp với ngành Công an và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. MTTQ Việt Nam ở sơ sở và các tổ chức thành viên đã nỗ lực cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Ngày càng có nhiều mô hình nhân dân tự quản tham gia phòng, chống tội phạm được hình thành và phát triển rộng rãi trong cộng đồng. 

Thông qua các hình thức hoạt động ở cơ sở (giai đoạn 2010 - 2015), MTTQ Việt Nam và các cấp cùng ngành Công an và tổ chức thành viên xây dựng và duy trì được 20.000 hòm thư tố giác tội phạm, 22.040 đường dây nóng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm; xây dựng duy trì 650.980 “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ dân phòng”, “Đội xung kích phòng, chống tội phạm”, “Khu phố an toàn”, “Cổng an ninh”; 125.000 “Tổ hòa giải” ở các khu dân cư làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức đấu tranh, tự phòng, tự quản trong nhân dân, phát huy sức mạnh toàn dân trong tham gia phòng, chống tội phạm…
 

Đại tá Lê Văn Chương phát biểu tại buổi Tọa đàm.


Tại buổi Tọa đàm, Đại tá Lê Văn Chương cho biết, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đầu tư xây dựng. Nhờ đó, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc ngày càng khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của toàn quốc tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tình hình trật tự, an toàn xã hội chưa được bảm đảm vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất iổn định; các thế lực thù địch bên ngoài cấu kết với các tổ chức phản động trong và và ngoài nước tập trung chống phá quyết liệt, chúng thường lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai, nhân quyền để kích động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; kích động tư tưởng li khai, tự trị…

Cũng tại buổi Tọa đàm các già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu trong phòng, chống tội phạm tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã tham gia chia sẻ các mô hình, các cách làm hay trong việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, tham gia xây dựng cuộc sống bình yên ở khu dân cư, cũng như hướng cho các tín đồ tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo trong lòng dân tộc.  
 

Các đại biểu tham dự Tọa đàm.


Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn trong thời gian tới, các già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu; các tổ chức thành viên, ngành Công an tiếp tục phát huy vai trò của mình đóng góp nhiều hơn trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phòng, chống tội phạm từ cộng đồng dân cư. Vận động nhân dân tham gia cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; tiếp tục củng cố hệ thống tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm; tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua các diễn đàn về an ninh, trật tự; xây dựng và nhân rộng các mô hình về an ninh, trật tự tại khu dân cư; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội về lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ sở…


 

Duy Hòa
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website