Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Công an Hậu Giang và Cục An ninh Tây Nam Bộ

08/02/2017
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ, sáng 08/2/2017, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đến kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang.
 

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Hậu Giang, Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về công tác năm 2016 và đầu năm 2017. Theo đó, năm 2016, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, triển khai có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị (ANCT) và trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), góp phần phục vụ có hiệu quả việc xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang… Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an tỉnh Hậu Giang.


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang trong công tác giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, ban, ngành và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Hậu Giang nói riêng trong thời gian qua và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp giúp đỡ của các đồng chí và nhân dân trong tỉnh thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn lưu ý Công an tỉnh Hậu Giang trong năm 2017, tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác; chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường nắm và kiểm soát tình hình trật tự, an toàn giao thông giảm số vụ, số người chết và bị thương. Triển khai các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trên mọi địa bàn… Phải kết hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm, giảm phạm pháp hình sự. Tiếp tục nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường.
Không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác và Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.


*Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc với Cục An ninh Tây Nam Bộ (đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian tới Cục An ninh Tây Nam Bộ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trong toàn vùng; phát hiện kịp thời, ngăn chặn có hiệu quả, xử lý nghiêm minh mọi hoạt động phá hoại, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng Đoàn công tác và lãnh đạo Cục An ninh Tây Nam Bộ.


Chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, các cấp chính quyền các giải pháp phát triển vùng Tây Nam Bộ toàn diện, bền vững trên nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...

Bên cạnh đó, mỗi CBCS Cục An ninh Tây Nam Bộ cần quán triệt, thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.../.

 

Văn Đức
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website