Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm, làm việc tại Công an tỉnh Sơn La

29/05/2017
Ngày 27/5/2017, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) 6 tháng đầu năm tại Công an tỉnh Sơn La.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác tình hình, kết quả công tác ANTT 6 tháng đầu năm và một số chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của đơn vị, nêu rõ: Trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, sâu sát cơ sở, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, chú trọng đến tính bền vững về ANTT ở cơ sở. Tình hình ANTT trên địa bàn được giữa vững và ổn định; không để xảy ra đột biến, bất ngờ, tỷ lệ điều tra, khám phá án cao (đạt 98%); quan hệ hợp tác đối ngoại được tăng cường; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có những chuyển biến tích cực, nhất là triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an tỉnh Sơn La đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp công tác Công an; chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La những chủ trương công tác lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, không để nảy sinh phức tạp mới về ANTT; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chương trình công tác năm 2017 đã đề ra.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng lực lượng Công an tỉnh Sơn La 05 bộ máy vi tính trị giá 50 triệu đồng.

 

Hoài Sơn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website