Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học 2019 - 2020

18/10/2019
Ngày 18/10/2019, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Học viện Chính trị CAND về thành tích xuất sắc trong công tác. 


Trong Diễn văn khai giảng, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên đã có sự phát triển về chất và không ngừng trưởng thành với 01 giáo sư, 09 phó giáo sư; 53 tiến sĩ; 136 thạc sĩ (trong đó 43 nghiên cứu sinh). Trong năm học 2018 - 2019, Học viện có 05 đồng chí giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ; 06 đồng chí đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Học viện. Đặc biệt là tại Hội thi dạy giỏi cấp Bộ, Học viện đã đạt giải Nhất tập thể và 01 giải Nhất cá nhân về lĩnh vực Lý luận chính trị và nhiều giải thưởng cao khác về các nội dung thi.

Năm học 2018 - 2019, quán triệt, bám sát thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; cùng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, Học viện đã thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác năm học 2018 - 2019, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển tiếp theo trong năm học 2019 - 2020.
Trong năm học, Học viện đã tổ chức 08 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị với gần 500 học viên; 04 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với gần 400 học viên; hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp cục, cấp phòng và Công an cấp huyện trong CAND. 

Quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, Học viện đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học; tăng cường sự tương tác đối với người học, tăng cường phương pháp quản lý đào tạo; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, văn hóa ứng xử, được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang vói các đại biểu tham dự Lễ Khai giảng
năm học 2019 - 2020 của Học viện Chính trị CAND.


Trong năm học mới, các cán bộ, giảng viên, công nhân viên Học viện nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, say mê nghề nghiệp, khát khao cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo; đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung, nhiệm vụ công tác của Học viện, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng năm học 2019 - 2020, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện Chính trị CAND đã đạt được trong năm học 2018 - 2019. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng
năm học 2019 -2020 của Học viện Chính trị CAND.


Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Học viện, để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện Chính trị CAND cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Phối hợp với các đơn vị chức năng sớm đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Học viện Chính trị CAND cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên toàn diện về phẩm chất, năng lực chuyên môn và tiêu chuẩn chức danh. Các thầy, cô giáo của Học viện Chính trị CAND phải luôn gương mẫu đi đầu, thực sự là những tấm gương sáng trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, nghiên cứu khoa học và học tập, nâng cao trình độ. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận; đưa Học viện sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị uy tín của ngành Công an và trong hệ thống các trường chính trị của Đảng. Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, từng bước nghiên cứu, triển khai hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện... 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề  nghị các học viên đang học tập, rèn luyện tại Học viện Chính trị CAND phải nỗ lực, cố gắng học tập, lĩnh hội tri thức trong Nhà trường để phục vụ tốt cho công tác; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và của ngành Công an. 

 


 

Toàn Cảnh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website