Phát huy truyền thống Anh hùng, lực lượng Công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự năm 2014

01/02/2014
Nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ 2014, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Công an nhân dân. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.


Phóng viên:
Kính thưa Bộ trưởng! Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013 do Bộ trưởng trình bày tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã được các đại biểu Quốc hội và dư luận nhân dân đánh giá cao. Xin đồng chí Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2013?

 Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng; trong đó bất ổn chính trị, hoạt động khủng bố và vấn đề an ninh mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với lợi ích và an ninh của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tiềm ẩn những yếu tố bất trắc, khó dự báo. Khủng bố, xung đột vũ trang, hoạt động can thiệp lật đổ tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi.

Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; văn hóa, xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo..., nhưng còn không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh tình hình trên đã đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác năm 2013. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, có ý nghĩa chiến lược; đồng thời, xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại, khủng bố, hoạt động kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ. Công tác điều tra khám phá án, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt mức cao; tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm vượt chỉ tiêu đề ra; công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng còn tồn đọng; kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm mạng... được tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân được quan tâm chỉ đạo...

Những kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và đối ngoại của đất nước. Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong năm 2013, tạo tiền đề để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2014 và những năm tiếp theo.
 


Phóng viên: Trong năm 2013, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực kéo giảm tội phạm, tích cực đảm bảo an ninh, trật tự, nhưng một số loại tội phạm có xu hướng gia tăng, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội và các tội phạm xâm phạm sở hữu. Xin Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng này?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2013, mặc dù có nhiều yếu tố tác động làm gia tăng tội phạm, nhưng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên đã kiềm chế gia tăng tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng hơn: Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội chiếm tới 86,1% tổng số các vụ giết người, có vụ đối tượng gây án dã man, tàn bạo; các tội phạm xâm phạm sở hữu tăng 2,49% so với năm 2012.

Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do: tình hình kinh tế còn  khó khăn, số lượng người thất nghiệp gia tăng, ảnh hưởng đến an sinh xã hội; tác động tiêu cực từ các ấn phẩm đồi trụy, trò chơi bạo lực trên mạng Internet; tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống trong xã hội đáng báo động; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở, thiếu sót; công tác cai nghiện ma túy ở một số địa phương đạt hiệu quả thấp; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi, có lúc chưa được duy trì thường xuyên; công tác phòng, chống tội phạm ở một số địa phương chưa đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả mong muốn.

Đây là những vấn đề mà lực lượng Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới.

Phóng viên: Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong năm 2014, lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm nào, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Năm 2014, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Cộng đồng quốc tế phải đối phó ngày càng quyết liệt hơn với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm mạng và hình thái chiến tranh mới.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong năm 2014, lực lượng Công an nhân dân cần tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trọng tâm là Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cần nắm chắc tình hình, tăng cường nghiên cứu, đánh giá, dự báo sát đúng để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị của đất nước. Phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, thường xuyên tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tập trung rà soát, đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra tội phạm, vừa không để lọt tội phạm, vừa không để oan, sai.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ, nhất là ở khu đông dân cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức xây dựng phong trào; củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố.
 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an tại HN công tác thanh niên CAND và tuyên dương thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai công tác phòng, chống mưa bão của lực lượng Công an trước, trong và sau bão Haiyan tại Hải Phòng.
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 tại TP Hồ Chí Minh.
Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra tiến độ công trình xây dựng Khu di tích lịch sử An ninh Khu 9, ở huyện U Minh Thượng, Kiên Giang.


Phóng viên: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng Công an nhân dân cần thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ nào trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thưa Bộ trưởng? công tác trọng tâm, đột phá trong năm 2014

Bộ trưởng Trần Đại Quang: Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Lực lượng Công an nhân dân cần ra sức phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân năm 2014 là “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhằm đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ Đảng. Chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; tăng cường cho Công an cấp huyện và lực lượng trực tiếp chiến đấu ở cơ sở. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục trong các trường Công an nhân dân. Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân.

Nhân dịp năm mới 2014 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Ngọ, tôi xin gửi tới các đồng chí cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên Báo Công an nhân dân và bạn đọc lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng. Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Ngọ, kính chúc Bộ trưởng và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng!
 

Tập trung thực hiện 3 công tác trọng tâm, đột phá trong năm 2014 là:  1. Kiện toàn tổ chức bộ máy từ Bộ đến Công an địa phương theo hướng tinh gọn, đi đôi với điều chỉnh bố trí cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ; 3. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

 

  

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website