Thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

16/10/2020
Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông báo nhanh tới các đại biểu nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII; nêu rõ, từ ngày 11 đến ngày 13/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu đúng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Đảng ủy CATW trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và đại biểu Đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 27 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng 05 đại biểu đương nhiên tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII.


Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII xác định: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ CATW, của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư; đổi mới chủ trương, giải pháp, đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Đồng chí Nguyễn Đức Hà thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


Sau Hội nghị, Ban Tổ chức đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp để phổ biến, tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII và kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ về Đại hội Đảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, kết quả xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo...

Toàn cảnh Hội nghị.


Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp xảy ra tại các tỉnh miền Trung, Ban Tổ chức cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc Công điện số 16 của Văn phòng Bộ Công an về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 7 và tình hình mưa lũ tại khu vực Trung bộ. Quán triệt, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng ứng cứu, giúp đỡ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

 

Kim Uyên
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website