Bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

05/06/2020
Ngày 05/6/2020, Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; tập trung thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp công tác; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động.

Toàn cảnh huổi làm việc. 

 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Nam còn giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT; mở các đợt cao điểm, tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ... góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Về công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; ban hành Kế hoạch về công tác công an đảm bảo ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành nhiều công văn chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến nay, công tác bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được duy trì tốt; công tác tổ chức đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng diễn ra bình thường theo đúng tiến độ, quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Quảng Nam đạt được trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp; đồng thời nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Quảng Nam cần tập trung thực hiện thời gian tới. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao việc ngay sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã làm theo đúng quy định, hướng dẫn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. 

Ngoài ra, Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Công an tỉnh Quảng Nam đến nay đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Nam…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.


Nhất trí với công tác nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, những nội dung nào mà Đảng ủy Công an Trung ương không quy định nhưng Tỉnh ủy Quảng Nam có quy định thì Ban Thường vụ Công an tỉnh Quảng Nam cần nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

Ngọc Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website