Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội ký kết Quy chế phối hợp

21/11/2012
Chiều 20/11/2012, tại Hà Nội, Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Tòng Thị phóng, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đồng chủ trì buổi Lễ. Dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó. Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các hoạt động của Quốc hội, của lãnh đạo và đại biểu Quốc hội thì sự phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức hữu quan cần chặt chẽ, hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp hơn.

 

Đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội.

 

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội.

Quy chế quy định cụ thể nội dung, quy trình, cách thức phối hợp, tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng của từng đơn vị, cơ quan phục vụ công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của Quốc hội. Quy chế phối hợp là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho sự phối hợp của Văn phòng Quốc hội và Bộ Công an ngày càng chặt chẽ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn khu vực làm việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội trong và ngoài nước; trao đổi, phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ và an ninh thông tin của Quốc hội, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữ Văn phòng Quốc hội và Bộ Công an.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định bước phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ của hai cơ quan Bộ Công an và Văn phòng Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới hai cơ quan tiếp tục xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể và tổ chức thực hiện tốt Quy chế, góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị- xã hội và đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội./.
 

Thanh Hằng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website