Đảng, Bác Hồ và Nhân dân với Công an nhân dân

03/08/2020
Sáng 03/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và Nhân dân với Công an nhân dân”. Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Đến dự Hội thảo, về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Công an một số địa phương, các Trường, Học viện Công an nhân dân (CAND). 

Về phía khách mời có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận trong và ngoài CAND.

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn tỏ rõ tấm lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, thống nhất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm đã đi qua, có thể thấy tất cả những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều xuất phát từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, chỉ dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, tin tưởng, che chở, giúp đỡ của quần chúng nhân dân... 

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm đặc biệt và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể, tiêu biểu là Sáu lời dạy của Người đối với lực lượng CAND. Mỗi thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND đều ghi lòng, tạc dạ Sáu lời dạy của Bác, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động, đồng lòng, dốc sức vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Quán triệt quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong mỗi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, lực lượng CAND luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Những thành tựu to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua càng làm sáng tỏ chân lý nhân dân là lực lượng vĩ đại, là sức mạnh to lớn, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trong chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và Nhân dân với CAND” là hoạt động khoa học, hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức, khẳng định vai trò và vị trí của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đối với CAND, niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND trong suốt chiều dài 75 năm lịch sử; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn những nội dung như: Xác định, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với CAND; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định tới thắng lợi trong công tác, chiến đấu của CAND Việt Nam. Phân tích, làm rõ giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, cốt lõi là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND về tư cách người Công an cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND hiện nay. Từ quan điểm xuyên suốt của Đảng về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, khẳng định sâu sắc, toàn diện hơn vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND. 

 
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo.

 

Các đại biểu cũng phân tích, đánh giá những chiến công, thành tích và đóng góp của lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò, trách nhiệm của CAND trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới cần phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của CAND; phát huy sức mạnh của nhân dân, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, dựa vào nhân dân để làm việc và xây dựng lực lượng...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo. 

 

Sau Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Học viện Chính trị CAND khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu để báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vận dụng, triển khai cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Phương Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website