Đảng ủy Tổng cục An ninh I – Bộ Công an: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

27/09/2012
Ngày 26/9/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh I – Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (TW) 4 (khóa XI). Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.  

 

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
   

Theo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh I: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh I đã luôn quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng. Trong sinh hoạt và trong công tác, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh I luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong sinh hoạt, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, phát huy vai trò của các đơn vị trong Tổng cục để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương là một công việc cấp bách, hết sức hệ trọng để tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng. Nội dung kiểm điểm cần bám sát vào 3 nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và các yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương; trình bày kiểm điểm rõ ràng, mạch lạc, cụ thể đi thẳng vào những vấn đề cần kiểm điểm, những vấn đề cần được góp ý khi kiểm điểm, phát huy những ưu điểm. Thứ trưởng Tô Lâm mong muốn sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh I sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng an ninh nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…/.
 

Khánh Hường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website