Đảng ủy Tổng cục An ninh II và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp– Bộ Công an: Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

26/09/2012
* Chiều 25/9/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục An ninh II – Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.  

 

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Tổng cục An ninh II.

 

Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh II theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) nêu rõ trong những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh II chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh II có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, tận tụy với công việc, tinh thần phục vụ nhân dân. Chủ động, nhạy bén nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng; đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh II nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI); trọng tâm cần bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo Tổng cục An ninh II cần gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, giản dị; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác an ninh, chủ động đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

* Từ ngày 26- 28/9/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.

 Để Hội nghị kiểm điểm đạt mục đích, yêu cầu đúng với tinh thần của Nghị quyết TW 4 và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đề nghị từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật, có lý, có tình; nhất là cần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh; để tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như những yếu kém, tồn tại, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục; tạo sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức tốt Hội nghị kiểm điểm này cũng là kinh nghiệm và nêu gương tốt cho cơ sở làm theo…

 

Trung tướngLê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết TW 4 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; là cơ sở để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng. Trước mục đích, yêu cầu về chỉnh đốn, xây dựng Đảng mà Nghị quyết TW 4 đã đặt ra, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, tránh tình trạng nể nang, né tránh. Việc góp ý phê bình phải xác đáng, có tính xây dựng, giúp người được kiểm điểm có cái nhìn đúng đắn và toàn diện về bản thân. Từ đó, khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm, nâng cao đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, tiếp tục có những đóng góp tích cực trên cương vị công tác.../.
 

Mai Trang
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website