Hội nghị giao ban công tác Xây dựng lực lượng Công an nhân dân các đơn vị trực thuộc Bộ

05/11/2012
Ngày 2/11/2012, tại Hà Nội, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) tổ chức Hội nghị giao ban công tác XDLL CAND các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục…trực thuộc Bộ từ đầu năm 2012 đến nay. Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.  

 

Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân phát biểu tại Hội nghị.
 

Báo cáo tóm tắt tình hình công tác XDLL CAND từ đầu năm 2012 đến nay, nêu rõ: Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ đã bám sát chương trình công tác XDLL CAND, chủ động triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ về các mặt công tác XDLL, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tính chất, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh, chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định; các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng được bảo vệ tuyệt đối an toàn; chủ động phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống đối chính trị của các loại đối tượng…Tinh thần, thái độ, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế của cán bộ, chiến sỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tham gia ý kiến phân tích sâu hơn những mặt tích cực, đổi mới có hiệu quả; đồng thời nêu rõ những mặt còn hạn chế trong công tác XDLL, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận biểu dương thành tích của Công an các đơn vị đã đạt được thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục xiết chặt trật tự kỷ cương, đẩy mạnh cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, cấp cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, nhằm XDLL CAND trong sạch, vững mạnh. Phải tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp cán bộ, chiến sĩ vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác vận động quần chúng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”…/.
 

Lan Anh-Hải Chung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website