Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự cho Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam

05/10/2012
Thực hiện Chương trình công tác của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Công an năm 2012. Ngày 04/10/2012 tại thành phố Cần Thơ, Bộ Công an đã khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 3 cho Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam.  

 

Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật liên quan đến an ninh, trật tự cho
Công an các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam


Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công an chủ trì và trực tiếp giới thiệu nội dung một số luật tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 270 cán bộ cấp phòng và cán bộ trực tiếp làm công tác pháp chế ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trường Công an nhân dân, các Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy  khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào).

Trong 02 ngày diễn ra Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật của Bộ Công an đã giới thiệu tới các đại biểu những nội dung cơ bản của Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Luật biển Việt Nam, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhằm nắm chắc thêm nội dung và vận dụng luật vào thực tiễn công tác.

Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Ngọc Anh đề nghị các đại biểu trên cơ sở quán triệt đầy đủ và sâu sắc nội dung các luật nêu trên, chủ động báo cáo lãnh đạo Công an các cấp để Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đơn vị, địa phương mình tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các luật tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ./.
 

Lê Hà Thắng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website