Hội nghị Tổng kết công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND

08/11/2011
Sáng 08/11/2011, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03, 05 và triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Bộ trưởng về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND giai đoạn 2011- 2015, đồng thời đón nhận Huân chương Quân công Hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cho Viện Lịch sử Công an bằng hình thức truyền hình trực tuyến tại Hội trường cơ quan Bộ tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trung tướng, GS, TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Học viện, Trường thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và một số đơn vị có liên quan.

Cách đây hơn 05 năm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Chỉ thị số 03, 05 về công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND (2005-2011). Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Hơn 600 công trình lịch sử các thể loại được hoàn thành, xuất bản, tái hiện chân thực lịch sử vẻ vang của CAND, rút ra những bài học lịch sử có giá trị, bổ sung, làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ cho công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an; hệ thống bảo tàng, khu di tích, nhà truyền thống của Công an được xây dựng, bảo tồn, tôn tạo, đã góp phần giáo dục truyền thống, giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an nâng cao nhận thức, niềm tin, lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND.

 

Lãnh đạo Bộ Công an và các đại biểu tham dự Hội nghị


Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trình bày tham luận đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03, 05 của Bộ trưởng về công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND, nêu rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, trao đổi những kinh nghiệm ở Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất các biện pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị mới của Bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương thành tích của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ về công tác nghiên cứu khoa học Lịch sử CAND, chúc mừng Viện Lịch sử Công an được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba.
 

Bộ trưởng Trần Đại Quang gắn Huân chương Quân công hạng Ba trao tặng cho Viện Lịch sử Công anĐể nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học lịch sử CAND, góp phần phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng lý luận và giáo dục truyền thống lịch sử CAND trong thời gian tới, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung vào 07 công tác trọng tâm sau:

1. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND của các đơn vị, địa phương mình;

2. Tập trung tổng kết lịch sử công tác đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trên từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng và xây dựng CAND; đồng thời xây dựng, triển khai kế hoạch nghiên cứu, tổng kết lịch sử về tư tưởng, đường lối, nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự qua các thời kỳ, trọng tâm là thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay);

3. Thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục lịch sử CAND cho cán bộ, chiến sĩ, trong đó chú trọng công tác dạy và học lịch sử công an ở các trường CAND;

4. Chăm lo tôn tạo, quản lý và phát huy tác dụng hệ thống bảo tàng, khu di tích lịch sử vào tuyên truyền, giáo dục truyền thống CAND cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sớm hoàn thành việc phân hạng bảo tàng và có kế hoạch mở rộng không gian, diện tích của Bảo tàng CAND tại Số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội;

5. Công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND không chỉ tổng kết các công trình lịch sử mà phải bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu sôi động của lực lượng CAND, ghi lại đầy đủ khách quan những sự kiện đã và đang diễn ra trong thực tiễn để lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu lâu dài;

6. Xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm thực tiễn, tâm huyết, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Quan tâm xây dựng chính sách cho cán bộ làm công tác nghiên cứu tổng kết lịch sử;

7. Mở rộng quan hệ phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu lịch sử công an với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học lịch sử của Bộ, Ban, ngành, địa phương để nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử, đồng thời tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận, các học viện, trường CAND trong việc nghiên cứu, giảng dạy môn học Lịch sử Công an./.
 

Song Thủy
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website