Lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng nguồn nhân lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

30/06/2020
Ngày 30/6/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị triển khai “Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc” (Đề án 05) và thông qua Kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2020-2025.
Toàn cảnh Hội nghị.


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án chủ trì Hội nghị.

Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân, là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đóng góp thiết thực cho hòa bình và an ninh khu vực bằng các biện pháp hòa bình; đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, việc xây dựng mô hình tổ chức, lực lượng chuyên trách của lực lượng Công an tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Ban Chỉ đạo cần nhanh chóng kiện toàn tổ chức; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đầy đủ mọi cơ sở pháp lý để triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo cũng cần hoàn thiện kế hoạch chi tiết, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá; chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo cán bộ, chiến sỹ có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, ngoại ngữ, sức khỏe và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đáp ứng được các tiêu chí đề ra, sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu xác định vị trí chức danh, cơ chế chính sách cho cán bộ, chiến sỹ trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, để họ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

 

Quang Văn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website