Quán triệt Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI trong lực lượng Công an

11/07/2013
Ngày 11/7/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân (CAND) nắm vững những nội dung cơ bản và những vấn đề mới trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, đồng thời quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công tác, chiến đấu của từng đơn vị, địa phương; gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết với việc thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy CATW.
 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tại Hội nghị.Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần giành thời gian tập trung nghiên cứu, nắm vững các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Sau Hội nghị, các Đảng bộ sớm có kế hoạch tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ, đơn vị mình. Đảng ủy CATW giao Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Kết luận về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” và “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Các đơn vị cần nghiên cứu sâu, nắm vững các quan điểm, nội dung, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7, khóa XI để xây dựng Chương trình hành động sát hợp, khả thi và báo cáo Đảng ủy CATW phê duyệt, ban hành thực hiện trong CAND./.
 

An Thi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website